Konkurs Ośmiu wspaniałych

News

27 edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – do konkursu wytypowano Gabrielę Choromańską z kl. IIILO.
Celem konkursu jest wyróżnienie młodych ludzi, angażujących się w pomoc drugiemu człowiekowi. Konkurs skierowany jest do uczniów zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz do dzieci i młodzieży (10-19 lat) zaangażowanych w wolontariat w ramach świetlic środowiskowych i domów kultury.
Konkurs promuje ideę wolontariatu, pozytywne zachowania, działania i postawy wolontariuszy.

Gratulujemy Gabrysi statuetki i dyplomu

H P