Konkurs dla klas mundurowych

News

Kadetki Dagmara COK, Zuzanna CHAMOT i Weronka IWASZKIEWICZ uczestniczyły w konkursie wiedzy na temat patrona 4 WM BOT – kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec” – Dowódcy 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i jego żołnierzy oraz szlaku bojowego Brygady.

Zespół został wyróżniony nagrodami, które wręczył dowódca brygady płk Mirosława BRYŚ.

Nauczyciel ppłk Piotr CHEŁMICKI

H P