#SZKOŁA PAMIĘTA

Uczniowie klasy 2LO wraz z wychowawczynią na cmentarzach poprzez zapalenie symbolicznego znicza i postawienie chryzantemy oddali CZEŚĆ i CHWAŁĘ BOHATEROM, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. A. Kątowicz

Czytaj więcej

#SZKOŁA PAMIĘTA

Uczniowie – kadeci  klasy 3LOp wraz z wychowawcą  Piotrem CHEŁMICKIM odwiedzili cmentarz i zapalili znicze na mogiłach żołnierzy  Armii Krajowej Jana  KACZOROWSKIEGO, Józefa Aleksandra DĄBROWSKIEGO oraz małżeństwa Sylwii i Józefa CHĄDZYŃSKICH zesłańców Sybiru. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! P. Chełmicki

Czytaj więcej

Zajęcia z instruktorami

Instruktorzy kpr. Łukasz Nowak i kpr. Natalia Zielińska z 42 batalionu lekkiej piechoty przeprowadzili szkolenie z podstaw terenoznawstwa i topografii wojskowej, orientowania na mapie. Dziękujemy dowódcy batalionu ppłk Maciejowi RYPIŃSKIEMU oraz instruktorom. 

Czytaj więcej

Wizyta w garnizonie Morąg

04.10.2021 r. uczestniczyliśmy w zajęciach na terenie 2 batalionu zmechanizowanego 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Morągu. Zajęcia odbyły się pod kierownictwem ppor Kingi PAWLAK i st. kpr. Marcina MIKUŁY. Poznaliśmy historię i tradycje garnizonu Morąg oraz tradycje oręża polskiego. Oglądaliśmy pojazdy bojowe i zabezpieczenia, które są na wyposażeniu jednostki. Instruktorzy – sanitariusze przeprowadzili zajęcia z opatrywania rannych i ewakuacji z pola walki.

Czytaj więcej

14.10 Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników oświaty. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Nagrodę Starosty Ostródzkiego otrzymali Pani Aneta Kątowicz, Pani Małgorzata Szczepanik Uczniowie Sebastian Pędzich, Patrycja Włodarczak, Marcin Michalski, Zuzanna Zofia Muszyńska, Alicja Dąbrowska, Mateusz Szymon Brejnak, Piotr Zmiarowski,Kornelia Bednarczyk, Angelika Prześniak, Martyna Turowska. Gratulujemy

Czytaj więcej

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY FILIA W MORĄGU – DORADCĄ ZAWODOWYM I POŚREDNIKIEM PRACY

28 września  i 1 października 2021 r. Z uczniami klas maturalnych spotkali się pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Morągu – doradca zawodowy pani Adrianna Kosińska i pani Małgorzata Segin oraz pośrednik pracy pan Robert Pawlik.Uczniowie  dowiedzieli się o potencjalnych możliwości zatrudnienia oraz ofertach  lokalnego rynku pracy. Goście zaprezentowali formy wsparcia osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, ofertę kursów kwalifikacyjnych oraz możliwości zdobycia uprawnień zawodowych  lub dodatkowych kwalifikacji, a także możliwości przekwalifikowania się.  Omówili ofertę Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, stanowiącej pomoc poszukującym pracy w poruszaniu się na europejskim rynku pracy. Uczniowie dowiedzieli się, że EURES dysponuje ofertami pracy sezonowej w rolnictwie,…

Czytaj więcej

e-deklaracje maturalne

Szanowni Absolwenci,złożenie deklaracji maturalnej do najbliższej sesji egzaminacyjnej (maj 2022 r.) możliwe jest także online. E-deklarację można złożyć w systemie ZIU przy użyciu: – profilu zaufanego, albo – identyfikatora (loginu) i hasła dostępu uzyskanego od szkoły (w tym celu należy kontaktować się z p. Agnieszką Stefaniak). Poniżej: – instrukcja składania e-deklaracji w systemie ZIU (po uzyskaniu loginu i hasła), – edytowalna deklaracja do wypełnienia i tradycyjnego złożenia w szkole.

Czytaj więcej