e-deklaracje maturalne

News

Szanowni Absolwenci,
złożenie deklaracji maturalnej do najbliższej sesji egzaminacyjnej (maj 2022 r.) możliwe jest także online.

E-deklarację można złożyć w systemie ZIU przy użyciu:

– profilu zaufanego,

albo

– identyfikatora (loginu) i hasła dostępu uzyskanego od szkoły (w tym celu należy kontaktować się z p. Agnieszką Stefaniak).

Poniżej:

– instrukcja składania e-deklaracji w systemie ZIU (po uzyskaniu loginu i hasła),

– edytowalna deklaracja do wypełnienia i tradycyjnego złożenia w szkole.

H P