Wolontariat pomaga

News

W październiku wolontariusze zaprosili uczniów do zbiórki pieniędzy na rzecz schroniska w Zbożne. Za zebraną kwotę 250 zł. zakupiono mokrą karmę.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.

Wolontariusze Klubu Ośmiu wraz z opiekunem

H P