Uczniowie liceum poznają historię najbliższej okolicy – lekcja historii w plenerze

News

9 listopada uczniowie klasy 2 LOp i 3 LOg z p. Dyrektor Haliną Pasternacką, wychowawcami p. Anetą Kątowicz i p. Katarzyną Jesionek oraz nauczycielem historii p. Pawłem Adamczykiem uczestniczyli w wycieczce programowej, której celem było poznanie historii najbliższej okolicy, czyli historii naszej małej ojczyzny.

Przewodnikiem na wycieczce był p. P. Adamczyk.  Odwiedziliśmy dwa kurhany z wczesnej epoki żelaza w lesie pod Strużyną; grodzisko użytkowane we wczesnej epoce żelaza oraz we wczesnym średniowieczu, położone nad potokiem Srebrna Struga w lesie pod Strużyną; Kościół z 1764 roku w Strużynie związany z rodem Dohnów, pierwotnie luterański; cmentarz rodowy zu Dohna-Lauck położony na skraju wzniesienia terenowego nad rozlewiskami rzeki Wąskiej w pobliżu Markowa, z dwoma grobami właścicieli dóbr markowskich, założony według oryginalnego pomysłu wykorzystującego duże kamienie.

Każde z odwiedzanych przez uczniów miejsc opatrzone było wykładem i komentarzem historycznym pana Pawła

Adamczyka.

H P