Klasy mundurowe szkolone przez instruktorów wojskowych 42 blp

News

Zajęcia z kadetami  I i III klasy  przeprowadzili ppor.  Konrad MAKOWSKI, kpr. Kamil Murzyn, kpr. Jagoda Igor, szer. Dawid Podgórski, szer. MichałJasiński z 42 batalionu lekkiej piechoty z  Morąga.

Zapoznano z budową i obsługą broni strzeleckiej (rozkładanie i składanie broni) oraz z wyposażeniem żołnierza tj. hełm, kamizelka kuloodporna, ubiory maskujące, bagnety.

Dziękujemy dowódcy Panu ppłk Maciejowi   RYPIŃSKIEMU za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia. 

H P