18 lutego 2022r. we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie – oddział w Pasłęku w szkole przeprowadzono akcję Oddawania Krwi Akcję zorganizowała i koordynowała pielęgniarka Pani Irena Puścian we współpracy z pedagogiem Panią Dorotą Kaczyńską.Krew oddali chętni pełnoletni uczniowie morąskich szkół ponadpodstawowych (ZSZiO i ZSL) oraz nauRead More…