Samorząd Uczniowski

News Uczniowie

„Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze! Niech to będą rzeczy dobre – wszystkie miłe i pogodne” Z okazji Andrzejek Samorząd Uczniowski przygotował dla każdego do wylosowania mały los ?

Opiekun: Daria Sitek i Iwona Osmańska

H P