Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

News

22 listopada uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum w ZSZiO w Morągu przystąpili do pierwszego etapu (szkolnego) Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, organizowanego przez Wydział Teologii (Kierunek kształcenia: Nauki o Rodzinie) UWM w Olsztynie.

 Celem olimpiady jest:

  • umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowanie do życia w rodzinie
  •  zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny
  •  kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny
  •  wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Dorota Kaczyńska

B S