ĆWICZENIA PRAKTYCZNE KLAS WOJSKOWYCH

News14 grudnia 2023 r. uczniowie klas II i III LO wraz z nauczycielem edukacji wojskowej Piotrem Chełmickim wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych na terenie JW 1248 w Morągu.
Zajęcia przygotowali i przeprowadzili żołnierze pod dowództwem por. Pawła OLSZEWSKIEGO.
Szkolenie miało na celu doskonalenie:
– znajomości budowy i danych taktyczno-technicznych broni będących na wyposażeniu JW.,
– zasad celowania, poprzez zgrywanie przyrządów celowniczych na trenażerze TCW-97 CYKLOP.
– umiejętności strzeleckich przyjmowania postaw strzeleckich i zasad zachowania na torze przeszkód z wykorzystaniem karabinka ASG;
– pracy na radiostacji R-3501 oraz nawiązywania łączności;
– pracy z mapą, określanie współrzędnych i wyznaczania azymutów;
– udzielania pomocy medycznej na polu walki.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli pod nadzorem instruktorów poszczególne elementy zachowania na polu walki.
Dziękujemy dowódcy batalionu ppłk Maciejowi Niezgodzie za bardzo ciekawe i profesjonalne przeprowadzenie ćwiczeń.
Piotr Chełmicki

B S