XI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W ZSZiOiPPP w Morągu

News

13.12.2023 r. uczniowie kl. 3 LO i 1 TW (grupa technik handlowiec) rywalizowali w  I etapie konkursu PIP ,,Poznaj swoje prawa w pracy”. 

Nasi uczniowie mieli możliwość przystąpienia do konkursu, ponieważ szkoła od kilku lat bierze aktywny udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy ,,Kultura bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zagadnieniach prawa pracy takich jak: podstawy prawne nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie za pracę, ochrona pracy pracowników młodocianych, uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.

Realizacja programu przebiega we współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Olsztynie.

Do II etapu regionalnego konkursu przechodzi dwóch uczniów z najwyższymi wynikami.

W tym roku są nimi:

I miejsce – Joanna Karczewska – kl. 1 TW

II miejsce – Aleksandra Klimbejn – kl. 3 LO

GRATULUJEMY!

Aneta Kątowicz, doradca zawodowy

B S