MATURA 2021 – Harmonogram, komunikaty i informacje

(aktualizacja 04.01.2020 r.) Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. ZAŁĄCZNIKI

Czytaj więcej

Zmiany w deklaracjach maturalnych

Uprzejmie przypominamy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314): • w 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej; • w 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (rozszerzonego). Wyjaśniając wątpliwości dotyczące zmian w deklaracjach, wprowadzonych ww. rozporządzeniem, ustala się, co poniżej: 1. Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej…

Czytaj więcej