Organizacja roku szkolnego 2021/2022

  • I półrocze w klasach maturalnych kończy się 17 grudnia 2021 r., w pozostałych klasach 21 stycznia 2022 r.

Praktyki:

Klasa 3TWg – 4 tyg

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 15 października 2021 (piątek)
  • 12 listopada 2021 (piątek)
  • 7 stycznia 2022 (piątek)
  • 2 maja 2022 (poniedziałek) oraz 4-6 maja (środa-piątek) w liceum i technikum
  • 17 czerwca 2022 (piątek)
 Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2021r.  
 Plany dydaktyczne, plany pracy zespołów i organizacji szkolnych30 wrzesień 2021r.
 Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach programowo wyższych16 listopada 2021r
 Wystawienie ocen w klasach programowo wyższych za I półrocze roku szkolnego 2021/202215 grudnia 2021 r.
 Rada klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 w klasach maturalnych16 grudnia 2022r.  
 Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach programowo niższych20 grudnia 2021r.
 Zimowa przerwa świąteczna23 -31 grudnia 2022r.
 Rada klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 w klasach programowo niższych19 stycznia 2022 r.
 Ferie zimowe24 stycznia -6 lutego 2022r.
 Rada podsumowująca I semestr roku szkolnego 2021/202224 lutego 2022r.
 Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia –19 kwietnia 2022r.
 Propozycje wszystkich ocen z przedmiotów i zachowania na koniec roku szkolnego 2021/2022  w klasach maturalnych24 marca 2022r.
  Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego 2021/2022 w klasach maturalnych22 kwietnia 2022r.
 Klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych25  kwietnia 2022r.
 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  klasy maturalne29 kwietnia 2022r.
 Egzamin maturalny4 – 26 maja 2022r.
 Propozycje wszystkich ocen z przedmiotów i zachowania na koniec roku szkolnego 2021/202219  maja 2022r.
 Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego 2021/202215 czerwca 2022r.
 Klasyfikacja roczna w roku szkolnego 2021/202220 czerwca 2022r.
 Zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych24 czerwca 2022r.
 Rada podsumowująca rok szkolny 2021/202228 czerwca 2022r.
 Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

Harmonogram spotkań z rodzicami

I ZEBRANIE KLASOWE8.09.2021r. (środa) – organizacja roku szkolnego
II ZEBRANIE KLASOWE16.12.2021r. (czwartek)   – informacja o ocenach niedostatecznych w klasach programowo wyższych (maturalnych)
III ZEBRANIE KLASOWE20.01. 2022r. (czwartek) – klasyfikacja półroczna uczniów klas programowo niższych
IV ZEBRANIE KLASOWE24.03.2022 r. (czwartek) – informacja o przewidywanych ocenach  klasyfikacyjnych w klasach maturalnych
V ZEBRANIE KLASOWE19.05.2022r. (czwartek)  informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych klas programowo niższych

Oprócz ustalonych zebrań wychowawca powinien organizować dodatkowe spotkania zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami nauczycieli, uczniów i rodziców.