SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY FILIA W MORĄGU – DORADCĄ ZAWODOWYM I POŚREDNIKIEM PRACY

News

28 września  i 1 października 2021 r.

Z uczniami klas maturalnych spotkali się pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Morągu – doradca zawodowy pani Adrianna Kosińska i pani Małgorzata Segin oraz pośrednik pracy pan Robert Pawlik.
Uczniowie  dowiedzieli się o potencjalnych możliwości zatrudnienia oraz ofertach  lokalnego rynku pracy. Goście zaprezentowali formy wsparcia osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, ofertę kursów kwalifikacyjnych oraz możliwości zdobycia uprawnień zawodowych  lub dodatkowych kwalifikacji, a także możliwości przekwalifikowania się.  Omówili ofertę Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, stanowiącej pomoc poszukującym pracy w poruszaniu się na europejskim rynku pracy. Uczniowie dowiedzieli się, że EURES dysponuje ofertami pracy sezonowej w rolnictwie, gastronomii oraz turystyce w UE oraz posiada bogatą ofertę ciekawych praktyk i  staży za granicą umożliwiających absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego.

A. Kątowicz

H P