Zajęcia z instruktorami

News

Instruktorzy kpr. Łukasz Nowak i kpr. Natalia Zielińska z 42 batalionu lekkiej piechoty przeprowadzili szkolenie z podstaw terenoznawstwa i topografii wojskowej, orientowania na mapie.

Dziękujemy dowódcy batalionu ppłk Maciejowi RYPIŃSKIEMU oraz instruktorom. 

H P