Wycieczka programowa do fabryki Podłogi Drewniane Kaczkan w Klonowym Dworze

News

Uczniowie technikum w zawodzie technik technologii drewna poznali proces produkcji parkietów drzewnych: podłóg drewnianych, parkietów litych, proparkietu – parkietu dwuwarstwowego. 
Kierownik produkcji omówił proces produkcji peletu.

A. Kątowicz, K. Malinowski

H P