W zdrowym ciele …

Uczniowie klas pierwszych w sportowej rywalizacji https://www.facebook.com/photo/?fbid=523533753108203&set=pcb.523535543108024&__cft__[0]=AZUzwYAV7DTCERtXvBoymqOHZPPcwfj3S7YgjwIzx0WvC3zdqWKjWElPFj3KMjVTqDlR7RtjsXnkiORbQZS7afj_uRcZs4FtRs_B3CHxNojQlX4Mw-KbykTNp-2CEY2Qmzg&__tn__=*bH-R
Read More…