Szkolenie kadetów

News

19 października instruktorzy 42 blp WOT pod dowództwem por. Bernarda KALINOWSKIEGO przeprowadzili szkolenie specjalistyczne z klasami mundurowymi (zajęcia z terenoznawstwa, udzielania pomocy medycznej oraz podstaw musztry wojskowej). Szkolenie wizytował dowódca 42 blp ppłk Maciej Rypiński, który w obecności dyrektor Pani Beaty Skiby, wyraził uznanie dla zapału kadetów do przyswajania nowej wiedzy i umiejętności. Zadeklarował, że szkolenia tego typu będą się odbywały raz w miesiącu.

Piotr Chełmicki

H P