Patron

11 października 1975 roku Szkole nadano imię – 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i wręczono sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Historia Patrona szkoły9 Drezdeńska Brygada Artylerii Przeciwpancernej  Brygada została sformowana latem 1944 roku w rejonie Chełma na podstawie rozkazu ND WPz dnia 20 sierpnia 1944 roku.W październiku 1944 roku brygada weszła w skład 2 Armii WP. 20.08.1944 rozkaz nr 8/Org o sformowaniu jednostki 10.10.1944 rozkaz nr 29/Org o włączeniu  w skład 2 Armii WP 31.10.1944 zaprzysiężenie brygady w Chełmie Oficerowie rekrutowani byli na wyzwolonych terenach. Wobec braku kadr (niewola niemiecka, Zbrodnia katyńska, PSZ na Zachodzie), polscy oficerowie byli uzupełniani kadramiz Armii Czerwonej. Brygada cierpiała też na brak wykształconej…

Czytaj więcej