Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych w ZSZiO w Morągu w roku szk. 2021/2022 Termin egzaminuGodzina/ salaPrzedmiot24 sierpnia 20229.00/24j. polski24 sierpnia 20229.00/21geografia24 sierpnia 20229.00/21chemia24 sierpnia 202211.30/23organizacja sprzedaży24 sierpnia 202211.30/24matematyka25 sierpnia 20229.00/23biologia25 sierpnia 20229.00/21język angielski25 sierpnia 202210.30/21podstawy handlu2Read More…

Zmiany w deklaracjach maturalnych

Uprzejmie przypominamy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314): • w 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu mRead More…