Kadra

Zespół kierowniczy:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
BEATA SKIBADYREKTOR 
KATARZYNA DZIDZIEWICZWICEDYREKTOR
EUGENIUSZ KULAWIAKWICEDYREKTOR
ds Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
AGNIESZKA STEFANIAKKIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
MAREK OGÓRKIEROWNIK INTERNATU


Nauczyciele pracujący  w szkole:

IMIĘ  I  NAZWISKOPRZEDMIOT
PAWEŁ ADAMCZYKjęzyk polski
ANNA ADAMCZYKjęzyk polski
HALINA AFTEWICZ-NASUTAmatematyka
ZBIGNIEW BIELEWICZwychowanie fizyczne
PIOTR CHEŁMICKIedukacja wojskowa
JOLANTA CZERNIAKjęzyk rosyjski, przedmioty zawodowe
ks. DAWID KRAWIECreligia
JOANNA DRAHEIMfizyka, przedsiębiorczość
KATARZYNA DZIDZIEWICZjęzyk polski
REMIGIUSZ EJSYMONTreligia
EWA FRYCZjęzyk angielski
PAWEŁ JAZEWICZwychowanie fizyczne
KATARZYNA JESIONEKmatematyka
DOROTA KACZYŃSKApedagog
ANETA KĄTOWICZdoradca zawodowy, WDŻ
MAŁGORZATA KIRCUNprzedmioty zawodowe
MONIKA MARCHALEWSKAwychowanie fizyczne
IWONA MYŚLIWCZYKgeografia
MAREK OGÓRwychowawca internatu
IWONA OSMAŃSKAwychowawca internatu
HALINA PASTERNACKApedagog specjalny
IZABELA PIOTROWSKAjęzyk angielski
MAŁGORZATA REDES-CHAŁANICZbiologia, chemia
EWA REGIMOWICZ- RÓGjęzyk angielski
PIOTR SIKORSKI informatyka
DARIA SITEKwychowanie fizyczne
PAWEŁ SKIBAgeografia, HIT
AGNIESZKA STEFANIAKjęzyk angielski, język hiszpański
MAŁGORZATA SZCZEPANIKprzedmioty zawodowe
KATARZYNA TIURMOREZOWpsycholog
MAGDALENA WITKOWSKA-DYLERTjęzyk niemiecki
AGNIESZKA WYMENTOWSKA-DEREZIŃSKAhistoria, wos, biblioteka
ŁUKASZ ZALESKIinformatyka