Kadra

Zespół kierowniczy:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
BEATA SKIBADYREKTOR 
KATARZYNA DZIDZIEWICZWICEDYREKTOR
DOROTA MIŚWICEDYREKTOR
ds Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
AGNIESZKA STEFANIAKKIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
ZBIGNIEW BIELEWICZKIEROWNIK INTERNATU


Nauczyciele pracujący  w szkole:

IMIĘ  I  NAZWISKOPRZEDMIOT
PAWEŁ ADAMCZYKjęzyk polski
ANNA ADAMCZYKjęzyk polski
HALINA AFTEWICZ-NASUTAmatematyka
IWONA OSMAŃSKAwychowanie fizyczne
PIOTR CHEŁMICKIedukacja wojskowa
JOLANTA CZERNIAKjęzyk rosyjski, przedmioty zawodowe
ks DAMIAN WINIARZreligia
KRZYSZTOF KWIATEKfizyka
KATARZYNA DZIDZIEWICZjęzyk polski
REMIGIUSZ EJSYMONTreligia
EWA FRYCZjęzyk angielski
TOMASZ KIZŁOjęzyk polski
PAWEŁ JAZEWICZwychowanie fizyczne
KATARZYNA JESIONEKmatematyka
DOROTA KACZYŃSKApedagog
ANETA KĄTOWICZdoradca zawodowy, WDŻ
MAŁGORZATA KIRCUNprzedmioty zawodowe
OLGA BYK-WIENCprzedmioty zawodowe
MONIKA MARCHALEWSKAwychowanie fizyczne
IWONA MYŚLIWCZYKgeografia
ZBIGNIEW BIELEWICZwychowawca internatu
GRZEGORZ PUSTOŁAwychowawca internatu
ANNA GOLIANEKwychowawca internatu
HALINA PASTERNACKApedagog specjalny
IZABELA PIOTROWSKAjęzyk angielski
MAŁGORZATA REDES-CHAŁANICZbiologia, chemia
EWA REGIMOWICZ- RÓGjęzyk angielski
PIOTR SIKORSKI informatyka
DARIA SITEKwychowanie fizyczne
PAWEŁ SKIBAgeografia, HIT
AGNIESZKA STEFANIAKjęzyk angielski
MAŁGORZATA SZCZEPANIKprzedmioty zawodowe
KATARZYNA TIURMOREZOWpsycholog
MAGDALENA WITKOWSKA-DYLERTjęzyk niemiecki, biblioteka
AGNIESZKA WYMENTOWSKA-DEREZIŃSKAhistoria, wos, biblioteka
ŁUKASZ ZALESKIinformatyka