Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu
14-300 Morąg ul. Kujawska 1
Telefon: 89 757 26 70
www.moragzszio.com.pl email: mgzszio@poczta.onet.pl    
TYP SZKOŁYPROFILROZSZERZENIA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA WOJSKOWAGEOGRAFIA, J. ANGIELSKI Przedmiot uzupełniający EDUKACJA WOJSKOWA
TECHNIKUMTECHNIK HANDLOWIECGEOGRAFIA, J. ANGIELSKI
TECHNIK HOTELARSTWAGEOGRAFIA, J.ANGIELSKI
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
BIOLOGIA, J. ANGIELSKI
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA (Patronat Fabryka Mebli Taranko)BIOLOGIA, J. ANGIELSKI
BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
kształcimy we wszystkich zawodach
uczniów, którzy zawierają
z pracodawcą umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego
Mechanik
Elektryk
Elektromechanik
Fryzjer
Krawiec
Kucharz
Sprzedawca
Stolarz
uczniowie otrzymują wynagrodzenie
za pracę oraz status pracownika
młodocianego